ניתוחים לפרוסקופיים

ניתוחים לפרוסקופיים אורולוגיים

LAPAROSCOPIC NEPHRECTOMY – כריתת כליה עקב מחלה גידולית, כאשר מיקום וגודל הגידול אינו מאפשר שימור חלק מהכליה או כריתת כליה שאינה מתפקדת לאחר פגיעה קודמת או פגיעה מולדת. מבוצע ב 3-4 חתכים של 1 ס"מ, כאשר בסיום הפעולה יש להרחיב אחד מן החתכים ל 4-5 ס"מ לצורך הוצאת הכליה. זו השיטה המקובלת היום בניתוחי כליה, לעומת השיטה הפתוחה שהשתמשה בחתך של כ 10 ס"מ במותן או בטן אמצעית והצריכה אשפוז ממושך ושיכוך כאב מוגבר, כמו גם בלט של דופן הבטן / מותן עקב חולשת שריר בקו צלקת הניתוח הפתוח.

LAPAROSCOPIC NEPHROURETERECTOMY – בגידולי אגן וצנרת הכליה והשופכן, בחלק מהמקרים, נדרשים לכריתת הכליה יחד עם השופכן לכל אורכו עד לכניסתו לשלפוחית השתן. מבוצע ב 4-5 חתכים של 1 ס"מ יחד עם הרחבת אחד החתכים ל 4-5 ס"מ לצורך הוצאת הכליה והשופכן בשלמותם.

LAPAROSCOPIC PARTIAL NEPHRECTOMY – בגידולי כליה קטנים ניתן לבצע היום כריתה חלקית בכליה – הוצאת הגידול בלבד תוך שימור שאר הכליה ותפקודה. קיימים סייגים מבחינת גודל ומיקום הגידולים המאפשרים ביצוע פעולה זו בצורה לפרוסקופית, אך ניתן לבצע זו גם בגישה פתוחה כאשר שימור תפקוד כלייתי חשוב כגון כליה בודדת או בעיה בתפקוד כלייתי עקב מחלת רקע.

LAPAROSCOPIC PYELOPLASTY – מום מולד בו קיימת הצרות של אזור המעבר בין הכליה לשופכן העליון, דבר הגורם לכאב, זיהום חוזר, אבני כליה ואירועי דמם. התיקון הלפרוסקופי מבוצע בשלושה חתכים של 5 מ"מ ומבוצע חיתוך של האזור המוצר וחיבור הקצוות הנותרים.